Priser

Type
Ingen TV-pakke (Bredbånd Only) pr. år
Grundpakke pr. år
Mellempakke/Mellempakke Bland Selv pr. år
Fuldpakke/Fuldpakke Bland Selv pr. år
Pakkeskift
Produktskiftegebyr ved overgang til Bland Selv
Genåbningsgebyr
Tilslutning/åbningsgebyr, hvis der tidligere har været antennestik
Ny tilslutning, hvor der allerede er tv-kabler i gaden i Haslev By

Kr. inkl. moms
650,-
2.800,-
5.360,-
6.920,-
400,-
250,-
800,-
0,-
1.995,-

Med start i 2022 Haslev Antennelaug vil begynde at opdele opkrævningerne for at aflaste medlemmernes økonomiske belastning.

Derfor vil årets kontigent blive delt i 2 og opkræves med 50 % pr 1 maj og de resterende 50 % pr 1 oktober.

Fra 2023, der vil komme 4 opkrævninger pr 1 januar, 1 april, 1 juli og 1 oktober. De to første opkrævninger vil være aconto indtil årets kontigent bliver godkendt på årets generalforsamling og eventuelle tilpasninger vil ske på de 2 resterende opkrævninger på året.

Eventuelle opklarende spørgsmål kan sendes til bestyrelsen via en mail til kontoret.

PRINCIPPER FOR MEDLEMSKAB

Tilslutning

Hvis der er, eller tidligere har været, antennestik i huset eller i lejligheden, koster en tilslutning/åbning for en ny beboer ingenting !

Ellers koster en nytilslutning, hvor der allerede er tv-kabler i gaden i Haslev By, kun kr. 1.995,-.

Men kontakt vort kontor for at høre, hvad det vil koste lige netop hos dig.

Haslev Antennelaug’s bankforbindelse er:
Danske Bank Regnr. 4955 Kontonr. 0009683186