Indkaldelse Generalforsamling 2021

Så er der indkaldelse til årets generalforsamling for 2021.

Samtidig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for at kunne behandle ændringsforslag til foreningens vedtægter.
Ændringer er justeringer, samt indskrivning af undtagelser ved myndighedspålæg i forbindelse med f.eks. pandemier.

Den ekstraordinære generalforsamling vil ved flertals godkendelse på ordinær generalforsamling blive afholdt i umiddelbar forlængelse af denne.