Ændring i antal opkrævninger.

Med start i 2022 Haslev Antennelaug vil begynde at opdele opkrævningerne for at aflaste medlemmernes økonomiske belastning.Derfor vil årets kontigent blive delt i 2 og opkræves med 50 % pr 1 maj og de resterende 50 % pr 1 oktober.Fra 2023, der vil komme 4 opkrævninger pr 1 januar, 1 april, 1 juli og 1 oktober. De to første opkrævninger vil være aconto indtil årets kontigent bliver godkendt på årets generalforsamling og eventuelle tilpasninger vil ske på de 2 resterende opkrævninger på året.Eventuelle opklarende spørgsmål kan sendes til bestyrelsen via en mail til kontoret.