Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling

Haslev Antennelaug indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Eneste punkt på dagsordenen er afstemning om valg af indholds- og service leverandør til foreningen.

Bestyrelsen vil præsentere de indkomne forslag samt forklare de umiddelbare konsekvenser af de forskellige muligheder samt fremlægge et beslutningsforslag til afstemning.

Mød op og vær med til at tage beslutningen.

På bestyrelsens vegne

Formanden.