Bestyrelsesnota vedr. ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 29 juni 2022, afholdte Haslev Antennelaug, ekstraordinær generalforsamling hvor der skulle behandles et enkelt punkt, nemlig fremtidig indholds og service leverandør.

I forlængelse af denne ekstraordinære generalforsamling, har bestyrelsen ud over referatet som er tilgængeligt på hjemmesiden, også udarbejdet et bestyrelsesnotat med nogle flere indgående detaljer som medlemmerne kan læse.

På bestyrelsens vegne

Thomas Westermann
Formand